Σάββατο, 19 Μαΐου 2007

Cultural Heritage: The construction of the new museum of acropolis, in a place filled with ancient buildings is an intentional destruction.

Cultural Heritage: The construction of the new museum of acropolis, in a place filled with ancient buildings is an intentional destruction.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου